Onze Doelen

Een menswaardig bestaan voor iedereen, door onderwijs en gezondheidszorg.

De Stichting Vrienden van Adesa ondersteunt met haar fondsen de stichting Adesa Peru (Asociación de Desarrollo de la Educación y la Salud).

ADESA Peru is een non-profit organisatie opgericht in 1986 met als doel een helpende hand te bieden aan minderbedeelden in Peru.

ADESA heeft twee grote projecten ontwikkeld in de sloppenwijken ten noorden van de hoofdstad Lima (Comas en Ancon). Deze projecten zijn gericht op educatie en gezondheidszorg, twee essentiële pijlers voor de ontwikkeling van een land volgens ADESA. In hun projecten besteden zij extra aandacht aan kinderen met een beperking, want helaas wordt er voor hen vanuit de regering weinig hulp geboden.

Onderwijs & Training
Adesa heeft in 1991 een basis- en middelbare school opgericht in los Rosales, het noorden van Lima. In het begin lag het accent op scholenbouw en leermiddelen. Tegenwoordig heeft de overheid de organisatie van het onderwijs grotendeels op zich genomen. Maar de kwaliteit is zorgelijk. Voor ADESA is nu het accent komen te liggen op de kwaliteit van het onderwijs: niet alleen op ‘leren’ in traditionele zin maar ook op gezondheidsvoorlichting en bewustwording van de waarde van de eigen cultuur. In achterstandsbuurten krijgen de kinderen via ADESA huiswerkbegeleiding, omdat zij anders in het reguliere onderwijs, vanwege hun thuissituatie, niet mee kunnen komen.
Lokale crisishulp
Hulp in noodsituaties en bij natuurrampen, zoals een aardbeving of de "koude golf" in de hoogtes van de Andes.
Gezondheidszorg en Preventie
In het medisch centrum ADESA wordt gezondheidszorg geboden aan personen met en zonder zorgverzekering tegen een symbolische prijs. Het medisch centrum ADESA is gelegen in Año Nuevo, een sloppenwijk in het district Comas. Gedurende de jaren ‘90 was er sprake van een grote migratiestroom richting Lima en een groot aantal van deze migranten vestigden zich in de Cerros (stoffige bergen rondom Lima) van Comas waar ze hun eigen onderkomen bouwden. Veel mensen in dit district hebben weinig financiële middelen en kunnen geen zorgverzekering veroorloven. Het medisch centrum is een sociaal trefpunt waar ook nuttige informatieavonden worden georganiseerd over onder andere gezonde voeding en de preventie van TBC en waar festiviteiten plaatsvinden.
Speciale Zorg Voor het Gehandicapte Kind
Adesa biedt speciale rehabilitatieprogramma’s voor kinderen met een beperking. Deze programma’s zijn drieledig: dagelijkse fysiotherapie, logopedie en leerzame workshops. Dit programma wordt met veel professionaliteit en liefde uitgevoerd. De kinderen met een beperking en hun ouders komen met veel plezier naar het medisch centrum en voor hen gaat de zorg verder dan alleen gezondheidszorg.
Medische Zorg

De kliniek die ADESA bouwde met financiële hulp van Terre des Hommes, bestond eerst uit de begane grond met een eerste verdieping. Enkele jaren later kwam er een verdieping bovenop. Het is duidelijk tegen welke achtergrond de kliniek staat. Dit was en is nog steeds een achterstandswijk (Pueblo Joven) waar de mensen in rieten hutjes leefden en zelfs nu in 2020 is veel behuizing nog zeer armoedig, in veel gevallen zonder voorzieningen van water en elektriciteit. De medische zorg is nog steeds supervoordelig in het medisch centrum, zodat de allerarmsten hier ook zonder problemen behandeld kunnen worden.

Op verschillende manieren wordt hier gezondheidszorg aangeboden. Er zit een (kinder) arts, gynaecoloog, tandarts, logopedist en een apotheek. Het aantal behandelingen stijgt nog elk jaar. Ook wordt er preventief voorlichting gegeven over bijvoorbeeld TBC of goede voeding

Het is inmiddels meer dan 30 jaar geleden, 1986, dat er een mooie kliniek gebouwd kon worden in deze “Pueblo Joven” (letterlijk ˜Jonge Wijk”) in Aňo Nuevo, in Comas. Een medisch centrum dat betaalbaar was en is en toegankelijk voor iedereen, ook voor de allerarmsten.

Het Verhaal van Adesa!

Onze organisatie zet zich sinds 1984 in voor de ontwikkeling van onderwijs en gezondheidszorg in de meest armoedige zones van de noordelijke sloppenwijken in de hoofdstad Lima en in enkele rurale gebieden van Peru.