Nieuwsbrief H1 2021

Beste vriend(in) van ADESA,

 

In Peru is de situatie zorgelijk, er zijn naar schatting meer dan 190.000 mensen overleden door Corona, dit is nog een voorzichtige schatting.

 

Anderzijds komen dankzij KLM de vaccins goed aan in Lima, vooral Astra Zeneca, Pfizer en via de WHO de COVAX vaccins en een kleine hoeveelheid vanuit China en Rusland.

Toch blijft het naar verhouding mondjesmaat en is de distributie door de enorme afstanden in het land een grote uitdaging.

 

Vanwege de risico’s op besmetting is reizen in meerdere steden vaak beperkt, in sommige steden mag men op bepaalde dagen niet met de eigen auto de weg op. Ook is de avondklok nog vrij streng.

 

Patiënten zijn vaak bang om naar het ziekenhuis te gaan vanwege het risicio op besmetting. Daarom twijfelen velen over een bezoek aan de dokter & tandarts en stellen dit liever uit tot het echt niet meer kan.

 

De maand juni staat in het teken van de tweede ronde van de verkiezingen, daarna is duidelijk wie de nieuwe president wordt en kan de overdracht van de regering worden voorbereid, die op 28 juli gaat plaatsvinden.

Het kan eventueel voor organisaties als ADESA (NGO’s) lastiger worden om te blijven bestaan door meer administratieve vereisten. De partij die waarschijnlijk de grootste wordt heeft communistische sympathieën en wil meerdere radicale veranderingen in de maatschappij introduceren de komende jaren.

Veel mensen kunnen zich nog het terrorisme van de jaren 80 goed herinneren, een traumatische gebeurtenis alles wat aangesticht werd door het Lichtend Pad en MRTA.

 

 

 1. ADESA School in Los Rosales, Ancon

Geweldig dat er nu 215 leerlingen ingeschreven staan bij de ADESA school. Zij volgen allemaal les op afstand en kunnen zo echt hun best doen om dit schooljaar veel te leren en er het beste van te maken. Ook de docenten zijn zeer gemotiveerd en doen hun best op afstand, via de camera en de computer les geven, huiswerk begeleiden en examens afnemen. Een behoorlijke uitdaging maar ze zien het allemaal niet als onmogelijk. Want een ander alternatief is er praktisch niet. De scholen in Peru blijven bijna allemaal dicht tot volgend jaar. De hoop is gevestigd op een heropening in januari 2022, maar dat is nog niet heel zeker. Wel zijn er in sommige regio’s buiten de grote steden scholen geopend, maar daar zijn speciale protocollen voor de veiligheid van de leerlingen en docenten en zijn soms de ouders behoorlijk nerveus over de gezondheid van hun kinderen.

 

een metamorfose in wording:

Zo was de situatie voor vele jaren in Villa Estela en Los Rosales: zandwegen met veel kuilen en redelijk zwaar om te lopen en lastig voor de auto’s om te rijden.

 

Vele straten zijn intussen geasfalteerd en het resultaat mag er zijn. Minder zand en stof en meer veiligheid rondom de school.

 

 

 

 

 

De ‘finishing touch’ is nu om wat meer groen aan te planten en gras in te zaaien, daarna is het eigenlijk ‘af’.  Hopelijk is daar nog geld voor en kan de gemeente het de komende jaren onderhouden. De bomen die eerder door ADESA zijn aangeplant sinds 2006 zijn verdwenen of hebben flink te lijden gehad.

 

 

Het is ongelooflijk dat er na ruim 30 jaar een einde komt aan de ontoegankelijke zandwegen en juist in deze Corona tijd deze sloppenwijk wordt aangepast aan de “moderne” tijd en het werkelijk mogelijk wordt gemaakt dat je lopend of per Moto-taxi naar je bestemming kunt gaan. Jawel zowel de middelbare- als de basisschool liggen nu aan deze weg en zijn dus nu goed te bereiken. Wat een feest!!!!! Er zijn alleen geen kinderen noch onderwijzers op school om dit evenement te vieren. Alsnog zijn alle scholen gesloten tot nader order van de regering.

 

 

LESSEN TIJDENS DE PANDEMIE BIJ IEP ADESA

Het volgende verslag werd geschreven door de directeur van de ADESA school:

Susy Abal

 

Vanaf 16 maart 2020, toen de regering een verplichte quarantaine afkondigde met de sluiting van alle scholen en andere instellingen vanwege COVID-19, moest onze school, IEP ADESA de modaliteit in haar lessen veranderen, van face-to-face naar virtueel. Deze nieuwe modaliteit had de volgende problemen:

 

 • We hadden geen virtueel platform en tools.
 • Sommige docenten hadden niet de benodigde apparatuur om goede service te verlenen.
 • De studenten hadden geen computers of andere apparatuur of internet om hun lessen te volgen.
 • Studenten werden uitgeschreven en overgeschreven naar staatsscholen.
 • Veel ouders zaten zonder werk en konden hun lesgeld niet betalen.

 

Snelle oplossingen:

 • Om door te gaan met de lessen, moest elke leraar zijn lessen opnemen en verzenden.
 • Groepen vormen op WhatsApp met ouders om informatie te sturen.
 • Oprichting van Facebookgroepen om opgenomen lessen te verzenden.
 • In het secundair onderwijs werden lessen gegeven via meet or zoom.
 • Versterking van thema’s in gesprekken of videogesprekken via WhatsApp.
 • Computerapparatuur uitlenen aan IEP ADESA-personeel.
 • 50% lesgeldkorting in de maand maart en april en voorzien in lesgeldbetalingsfaciliteiten.

 

Betere oplossingen:

 • Via het bestuur van ADESA in Peru, samen met de schoolleiding heeft de school het klaslokaalplatform verkregen en in gebruik genomen.
 • Dit platform is van groot nut voor de leraar en student, de lessen worden opgenomen en kunnen op elk moment worden bekeken.
 • Er zijn institutionele e-mails gemaakt voor studenten en alle medewerkers.
 • Er werd een training gegeven over het gebruik van de nieuwe tools om onze studenten een betere service te bieden.
 • We geven lessen in realtime via Meet.
 • Met steun van Makro werden de ouders die 2 of meer kinderen hadden die aan onze instelling studeerden, laptops in bruikleen gegeven.
 • Sommige ouders investeerden zelf in computerapparatuur.
 • Er is een aanpassing doorgevoerd in de kosten van lesgeld van mei tot december 2020.
 • Een werk- en lesrooster werd verbeterd, al naar gelang de werkdruk, om geen stress te voelen.
 • Een ander belangrijk thema : financiële of emotionele ondersteuning van personeel, ouders en leerlingen die ziek waren door covid-19 of een aanverwant probleem hadden.

 

JAAR 2021 – I.E.P. ADESA

 1. Docenten en studenten geven virtuele lessen via Meet en gebruiken het klaslokaalplatform voor opslag van materialen en bewijsmateriaal.
 2. Er wordt beter gebruik gemaakt van sociale netwerken en tools voor afstemmingsbijeenkomsten met schoolpersoneel.
 3. Al het schoolpersoneel beschikt over de nodige apparatuur om op afstand te kunnen werken.
 4. De instelling blijft het uitlenen van apparatuur aan docenten en studenten die dit nodig hebben, ondersteunen.
 5. Voor de ontwikkeling van de lessen werd virtueel educatief materiaal verkregen.
 6. We geven constante training voor IEP ADESA-personeel, studenten en ouders/familie.
 7. Er is onderwijzend personeel dat zich inzet voor virtueel werk en de eisen die dit werksysteem stelt. Evenzo werd er een psycholoog ingehuurd, die belangrijk is in deze context van een pandemie.
 8. Met de heraanpassing van de kosten van lesgeld en kortingen kon de meerderheid van de studenten zich inschrijven voor ADESA.
 9. We hebben allianties kunnen sluiten om activiteiten te coördineren met een gemeenschaps medisch centrum en vrijwilligers van 2 particuliere universiteiten (UPN en PUCP) die sociaal-emotionele workshops voor studenten gaan ontwikkelen.
 10. Voor een betere communicatie met ouders zijn er voor elk leerjaar WhatsApp-groepen gemaakt.
 11. De coördinatie en implementatie van het virtuele publiciteits- en verspreidingsgebied gebeurt via de Facebook van de instelling.

 

MOEILIJKHEDEN

 • Ouders die hun lesgeld niet op tijd betalen omdat ze door de situatie geen vaste baan hebben.
 • Gebrek aan steun van de ouder aan de leerling bij het volgen van hun lessen en het vervullen van hun verantwoordelijkheden.
 • Problemen met de internetservice, het netwerk is niet efficiënt, maar de lessen die op het platform zijn opgenomen, helpen de lessen van de studenten te versterken.

 

Enkele cijfers:

Totaal aantal leerlingen op school in december 2020

Bestaande leerlingen 146 + nieuwe leerlingen 47 = totaal 193

 

Totaal aantal leerlingen op school in mei 2021

Bestaande leerlingen 168 + nieuwe leerlingen 51 = totaal 219

(kleuter : 49  / basisschool 101 / voortgezet 69)

 

 

 1. Medisch Centrum in Año Nuevo, Comas

Het volgende verslag werd geschreven door de manager van het ADESA Medisch Centrum ,

Sofia Porras

 

Gelukkig kunnen veel patiënten hun weg vinden naar het medisch centrum, een veilig alternatief voor de vele ziekenhuizen waar men het grote risico loopt op besmetting. Met protocollen en de nodige voorzichtigheid doen de artsen en verpleegkundigen hun uiterste best om de zorg goed en veilig aan te bieden.

 

Het personeel is gelukkig zelf gezond gebleven en nog steeds zeer gemotiveerd om zich te blijven inzetten voor alle noodzakelijke medische dienstverlening, zeker nu het zoveel meer nodig is.

 

Bij het begin van de Pandemie, werd er een bevel van de regering uitgevaardigd om een quarantaine verplicht te stellen vanaf 16 maart 2020, daarom werden alle bedrijven en organisaties gesloten. Hierdoor werden wereldwijd alle bedrijven en organisaties ernstig belemmerd door COVID-19.

De gevolgen van het coronavirus vormden een directe bedreiging voor de algemene gezondheid van de gehele bevolking. De pandemie vormt een ernstige bedreiging voor de gehele arbeidsmarkt.

Buiten dat werden de prive klinieken ernstig bedreigd: artsen en geschoold medisch personeel worden ernstig in hun bestaansrecht bedreigd tot op de dag van vandaag.

Deze ernstige epidemie heeft vele doden veroorzaakt 190.000 is een voorzichtige schatting.   De gehele bevolking lijdt hieronder en dit heeft tevens een enorme economische terugslag in werking heeft gezet, die nog lang zal nadenderen.

Het Medische Centrum ADESA hervatte zijn activiteiten 19 mei 2020, waarin alle voorschriften van het minsterie van Gezondheid nauwlettend werden gevolgd en toegepast.

De medische diensten en activiteiten die weer geopend mochten worden:

 • Interne geneeskunde
 • Gynaecologie
 • Pediatrie
 • Laboratorium
 • Echografie
 • Apotheek

 

Begin 2021 mochten er nog de volgende diensten worden geopend:

 • Tandarts
 • Psychologie
 • Baby en kleuterzorg
 • Logopedie

De Revalidatie programma’s voor kinderen met verschillende handicaps

Omdat de kinderen die deelnemen aan de verschillende programma’s van de revalidatie afdeling van ons Medisch Centrum bijzonder kwetsbaar zijn en erg vatbaar om besmet te worden in het algemeen, moesten we alle programma’s stilleggen vanwege het gevaar van de Covid-19 besmetting juist voor deze grote groep kinderen.

Vanaf het moment dat de pandemie begon heeft de afdeling sociaal werk hard gewerkt om de ouders van deze kinderen te ondersteunen met raad en daad en zoveel mogelijk inlichtingen aan hen te verschaffen om hen bij te staan. Tevens werd met de behandelende therapeuten gekeken bij de mensen thuis, welke oefeningen de ouders met de kinderen zouden kunnen doen, om die zo mobiel mogelijk te laten blijven. Tevens werd met de sociaal werkers contact gezocht bij de gemeente of zij iets zouden kunnen geven om deze families te ondersteunen met bijvoeding.

Behandeling van de kinderen in het Medisch Centrum

Alle kinderen worden bij binnenkomst eerst onderzocht met een triage, om te voorkomen dat er patiënten met Covid zouden kunnen binnenkomen. Maar desondanks de maatregelen die werden genomen slipten er toch wel patiënten tussendoor. Over het algemeen zijn de mensen zo angstig om naar een staatsziekenhuis te gaan, omdat ze daar een veel groter risico lopen om besmet te raken. De testen die gemaakt moeten worden bij besmetting zijn of heel duur of ze kunnen niet geleverd worden.

De ouders die met hun kinderen naar het centrum komen zijn meestal gevallen van ademhalingsproblemen met zuurstoftekort en geen Covid problemen. Maar door de economische problemen kunnen de ouders de voorgeschreven medicijnen niet kopen en kopen dan meestal maar een gedeelte daarvan. Daardoor wordt het kind zieker en de behandeling nog duurder.

Ook zien we dat door de pandemie de “gewone “patiënten die voor controles moeten terugkomen, dit niet meer doen, hetgeen een terugval in de patiënten veroorzaakt. Heel duidelijk is hier bijvoorbeeld de anaemia in kinderen. Tevens zijn hier meer gevallen bijgekomen omdat de families een enorme teruggang meemaken, er is weinig werk dus weinig inkomsten en dan wordt er direct bezuinigd op de maaltijden en zeker op medicamenten met vaak desastreuse gevolgen.

Behandeling van volwassen patiënten in het Medisch Centrum

De verschillende volwassen patiënten die binnenkomen, worden eerst snel bekeken of ze geen Covid hebben. Alleen niet gerelateerde Covid patiënten mogen behandeld worden. Degene die besmet is mag alleen naar een staatsziekenhuis /of ziekenhuis van het ministerie van gezondheid.

De patiënten die binnenkomen met ademhalingsproblemen en een duidelijk tekort aan voldoende zuurstof hebben, worden allereerst gestuurd om een test te laten doen om te onderzoeken of ze misschien positief zijn op Covid. In dat geval moeten ze dus naar een ziekenhuis die hiervoor aangewezen zijn.

Personeel van het Centro Medico ADESA

Onder het eigen personeel van het medisch centrum zijn enkele gevallen van Covid geweest, maar gelukkig geen ernstige gevallen en deze personeelsleden zijn weer genezen verklaard.

Economisch gezien heeft het personeel wel problemen omdat ze minder uren kunnen werken, en daarom ook minder salaris krijgen wat natuurlijk direct gevoeld wordt in de besteding voor het huishouden.

Ondanks deze problemen voelt het technisch, administratief en professioneel personeel een grote verantwoordelijkheid om door te gaan met hun werk, ondanks alle veiligheidsmaatregelen.

 

 • Kantoor ADESA Lima

 

Het personeel van het kantoor heeft zich flink ingezet voor alle noodzakelijke aanpassingen en creatieve oplossingen om toch maar te blijven voldoen aan de administratieve en juridische eisen van het moment. Dank aan het improvisatievermogen van een ieder. In tijden van corona is niet alles zo eenvoudig, zeker omdat niemand naar kantoor kan reizen en het kantoor verplicht gesloten is. Dit betekent vanuit ieders huis: Overzicht houden, publiciteitscampagnes coördineren samen met het team op school en in het Medisch Centrum, vergunningen en registraties organiseren en coordineren.

 

Aanvulling van de President van ADESA Peru, Hans Jonkman:

Op dit moment ben ik in Nederland. Voordat we naar Nederland vertrokken zijn we voor het eerst in anderhalf jaar naar de school wezen kijken. Je moet het zien om het allemaal te geloven hoe Los Rosales is opgeknapt. Het was tevens een goede gelegenheid om nog wat onderwijzeressen te spreken en een aantal virtuele klassen bij te wonen. De inzet en trouw van ons personeel is bewonderingswaardig en de ontvangst door de leerlingen via de computerschermen is  hartverwarmend. Ondanks alle ellende en armoede komen ze je tegemoet met een onvoorstelbare warmte en vrolijkheid. Hopend dat we weer snel kunnen terugkeren naar het normaal.

Hans Jonkman

 

Donateurs

Het is met grote spijt dat we ondanks uw hulp toch weer bij u aankloppen door grote financiele zorgen, ontstaan door deze Covid-19 problemen.

Bij voorbaat willen we graag alle donateurs van harte bedanken. We zijn heel erg dankbaar voor deze onschatbare hulp: voor nu en voor de toekomst. We zijn ook blij dat er steeds meer hulp komt uit Peru zelf.

We hebben een mooie donatie gekregen van de Friends of ADESA in de Verenigde Staten, dat zijn allemaal mensen die in Colegio Roosevelt in Lima hebben gewerkt.

Ook de vrienden van ADESA in Schotland hebben geld ingezameld ter ondersteuning, zodat ADESA de Staf kan uitbetalen.

Van meerdere kanten is gelukkig wat geld gekomen. We hopen van harte dat er mensen zijn die graag willen helpen zodat we kunnen doorgaan met ons mooie werk. Ook van enkele persoonlijke vrienden kregen we een onverwachte zeer welkome ondersteuning.

 

Aan een van hen vroeg ik hoe heb je dit voor elkaar gekregen?

Het antwoord: O heel simpel een jaar lang niets voor mezelf uitgegeven en dat steeds opzij gelegd.

Heel veel dank lieve mensen om je zo weg te cijferen voor de kinderen die het zo hard nodig hebben. De kinderen doen hun best om te tonen dat ze deze ondersteuning waard zijn.

 

 

!  De belastingdienst geeft u de mogelijkheid om een donatie voor een periode van vijf jaar vast te leggen via een inschrijvingsformulier. Deze donaties zijn daarmee voor 100% aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Dit heet Overeenkomst Periodieke Giften en deze kan verkregen worden via de website van de belastingdienst. https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf

 

 

Redactie:

Hans Jonkman / Marco van der Most / Ada van der Horst

 

Bestuur Stichting Vrienden van ADESA:

Hans de Kok / Vincent Vermeulen

 

Ada van der Horst – Ambassadeur voor ADESA

 

Reageren?                                             

Mail naar: adavdhorst@gmail.com /

mvdmost@adesa-peru.org

 

Website:   www.adesa.nl

www.adesa-peru.org

Facebook: http://www.facebook.com/ADESAPeru

 

Donaties: op naam van Stichting Vrienden van ADESA

ABNAMRO:  NL57ABNA0463919882

Let op! : alleen nog ABN AMRO, gebruiken,

de ING Bankrekening is opgeheven. Dit om onkosten voor ADESA te besparen.

ADESA Peru kantoor :  Calle Elias Aguirre 126 – 401, Miraflores, Lima, Peru  tel. (0511) 7782300